Medial vägledning

I en medial vägledning ligger fokus på det du behöver höra för att komma vidare i ditt liv på ett sätt som gynnar dig både praktiskt och i din egen utveckling.

Med hjälp av både mina och dina andliga vägledare, får du hjälp och nya infallsvinklar för det som pågår i ditt liv just nu. Med den informationen och annat som kan komma fram under sessionen kan du gå vidare med ökat förtroende och förståelse.

Under en medial vägledning kan det hända ibland att du få möta dem som står nära dig på andra sidan om de har något att tillföra angående din nuvarande situation.

Du får gärna anteckna eller spela in sessionen. Inspelningar får dock ej spridas. Jag har också möjlighet att spela in och skicka via E-post.

Pris: 800 kr inkl moms (ca 60 min)

Kommentarer inaktiverade.